English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201750131 “ИНЖСТРОЙ- 2003” ЕООД 1 162 229.48 32 445.89
127557722 “Линеа Пак” ООД 2 792 596.52 269 339.16
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД 1 121 142.37 96 837.77
203094525 “Супердок“ ООД 1 50 475.12 49 143.35
202609809 “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД 1 394 950.00 0.00
131569082 “Шанс -75-80” ООД 1 46 514.88 0.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 4 6 861 391.00 1 361 306.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 561 773.06 336 892.02
202978981 „Айс – Оупън” ЕООД 1 96 757.92 19 351.58
126048117 „Анита” ЕООД 1 215 350.00 200 213.35
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 3 988 817.11 655 802.10
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 71 589.18 71 552.94
204909172 „АПИС МЕЛИФЕРА БЪЛГАРИЯ ” ООД 1 255 571.63 0.00
116560119 „Валли-10“ ЕООД 2 377 658.05 366 607.11
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 111 305.20 111 251.14
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 199 161.00 141 678.49
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 279 740.20 279 568.88
201311892 „ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2 1 655 850.00 628 600.00
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 821 500.00 574 700.00
202277432 „Ка Ен Ен София“ ООД 1 698 700.00 244 370.00
200156834 „Квинрон“ ООД 1 707 570.00 0.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 126 100.68 100 880.54
204344157 „КРОА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 1 192 426.36 38 485.27
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 129 122.32 128 066.48
175115626 „Максън“ ЕООД 1 104 868.33 89 964.14
Страница (11/168):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).