English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
106580408 „Медико Инженеринг” ООД 1 211 001.60 0.00
204174993 „Моние България“ ЕООД 1 1 667 000.00 998 233.60
115801299 „МС и М” ООД 1 182 033.32 181 755.19
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 3 2 782 437.50 1 412 047.50
835009611 „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД 1 486 360.68 77 817.71
203880593 „Рой строй“ ЕООД 1 20 900.00 0.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 132 331.28 26 466.25
121477098 „СТС Софтуер” АД 1 127 725.79 94 854.56
200351243 „ХАРДТЕХ“ ООД 2 1 055 000.00 704 708.94
126529015 «МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО" АД 2 452 240.43 42 946.23
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 1 331 698.44 268 821.89
115876932 4Д - ПЛОВДИВ ЕООД 1 285 000.00 0.00
201825986 912 ООД 1 558 000.00 389 550.00
131468980 A1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 2 321 494.00 0.00
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 1 235 680.00 195 242.72
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 3 3 860 565.00 1 462 900.00
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД 1 1 665 181.02 981 196.19
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 582 723.00 407 734.45
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 333 266.82 285 989.09
114046891 А С И ООД 1 78 902.00 76 634.91
124641371 А Я ООД 1 378 079.00 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 248 924.00 236 477.80
836014515 АБ АД 1 5 328 162.30 0.00
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 64 450.40 39 914.84
202562584 АБАВ ЕООД 1 167 372.64 155 535.65
Страница (11/157):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).