English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 1 125 646.15 67 049.50
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 1 206 258.76 0.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 117 867.65 79 513.81
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 109 000.40 25 647.15
127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД 1 2 068 135.00 0.00
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 265 789.35 62 538.67
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 133 028.40 0.00
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 3 578 633.35 0.00
147151686 АГАТ - 56 ЕООД 1 332 460.51 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 6 418 019.23 4 487 938.98
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 11 773 852.17 6 143 989.10
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 98 097 453.68 81 154 881.43
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 44 035 855.34 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 358 696.04 971 227.78
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 8 642 203.40 7 497 649.12
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 628 358 520.30 190 369 169.31
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 449 887.87 354 490.55
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 5 743 956.17 2 658 303.95
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 12 344 250.15 0.00
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 1 10 422 076.10 5 589 215.36
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 6 614 066.53 2 723 439.16
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 10 967 377.71 4 656 180.28
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 861 741.31 354 834.66
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 12 999 821.96 10 991 338.79
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 16 749 998.33 12 595 419.42
Страница (11/204):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).