English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 127 109.85
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 132 303.17
205256518 "ИнфоХъб" ООД 1 218 981.44 0.00
204917105 "Итегрирани енергийни системи" ЕООД 1 220 271.00 0.00
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
205209177 "Ка Студио 18" ЕООД 1 237 575.64 0.00
110549817 "КАЛИНЕЛ" ЕООД 3 4 885 136.67 2 336 694.69
115005545 "Калцит" АД 2 1 973 841.00 1 273 761.52
204807057 "Камършал Бей Пръдакшън" ООД 1 189 007.00 0.00
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 108 411.07
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 58 740.00 0.00
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД 1 150 777.00 96 444.44
103837566 "Керамик груп България" ЕООД 1 75 579.86 72 901.70
203664371 "КЕРОС" ЕООД 1 390 510.57 282 166.61
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 375 741.08 366 065.49
204138762 "КИТКА - 2017" ООД 1 782 320.00 0.00
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 495 900.00 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 201 126.80 158 682.68
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД 1 251 290.00 177 707.50
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД 1 1 044 490.82 0.00
205372259 "Корс фиш" ЕООД 1 223 671.94 0.00
205254816 "КОСАРА КОЗМЕТИКС" ООД 1 233 976.00 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 310 916.04 300 176.02
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД 1 396 900.00 277 830.00
Страница (9/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.