English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
130055815 "Рекламна агенция Дея" ЕООД 1 332 303.00 178 454.00
201517223 "РЕМАРТ 85" ЕООД 1 234 293.60 230 191.00
203366332 "РИБОВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК" ЕООД 1 97 777.20 0.00
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД 1 163 623.49 32 700.00
205236586 "РИВЪР МИЛК" ООД 1 813 583.00 0.00
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД 1 69 018.78 66 531.45
127070091 "Ринг" ООД 1 188 160.64 183 366.82
106594920 "РИНО СИСТЕМС" ООД 2 862 069.32 590 119.92
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 98 855.00 98 738.99
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД 1 83 941.50 0.00
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД 1 54 209.64 48 919.43
131061625 "САМИ МСД" ЕООД 1 715 000.00 499 999.50
832048452 "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД 1 157 465.00 110 220.00
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД 1 81 987.67 0.00
203939230 "Сарон" ЕООД 1 192 262.00 0.00
176320936 "СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ" 1 89 148.19 0.00
176259483 "СДРУЖЕНИЕ НИТРО" Сдружение 1 86 832.00 0.00
203005809 "СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ" ЕООД 1 148 074.74 0.00
204194259 "СЕВЕР-ИЗТОК КОНСУЛТ" ЕООД 1 172 874.90 0.00
204108185 "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД 1 782 320.00 0.00
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД 1 32 725.00 32 725.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 270 050.80 252 923.78
124537141 "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД 1 136 374.57 95 340.00
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 1 57 980.00 56 747.68
130175000 "Софийска вода" АД 1 189 090.00 0.00
Страница (9/172):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.