English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 2 431 265.80 312 697.37
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД 2 389 475.09 255 457.42
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 390 725.88 371 958.40
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 387 857.34 362 732.62
204242316 "СТОМПЕР" ЕООД 1 199 957.52 0.00
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД 1 43 890.00 0.00
203757480 "Суит Инвест" ЕООД 1 50 160.00 0.00
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 3 318 181.49 117 966.50
822120615 "Телекабел" АД 3 2 196 355.90 1 187 822.11
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 251 834.28
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 301 924.16
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 50 628.96
204273030 "ТИАРА 2016" ЕООД 1 97 434.39 0.00
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 141 912.29
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 155 886.56
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 203 145.68
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 2 2 197 475.64 727 980.75
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 80 766.15
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 73 264.00
121436112 "Хастингс" ЕООД 1 209 880.00 0.00
824105260 "ХЕМ" АД 2 383 653.00 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 147 296.16 0.00
040431478 "ХИРОН - Иновационен мениджмънт" ООД 1 115 615.50 0.00
Страница (9/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).