English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 283 276.80 66 650.00
114046891 А С И ООД 1 67 066.70 76 634.91
124641371 А Я ООД 1 224 957.01 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 211 585.40 236 477.80
836014515 АБ АД 1 2 117 534.45 0.00
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 54 782.84 12 890.08
202562584 АБАВ ЕООД 1 142 266.76 33 474.52
200490168 АБАТИ АД 1 589 050.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 69 547.00 65 456.00
131566638 АБРИТЕС ООД 1 637 245.00 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 332 231.00 0.00
130009433 АВА-М ООД 1 324 215.50 0.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 323 680.00 188 650.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 197 875.01 113 579.80
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 49 915.38 46 658.16
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД 1 178 666.79 0.00
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 1 125 646.15 67 049.50
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 1 206 258.76 0.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 117 867.65 42 575.86
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 109 000.40 25 647.15
127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД 1 2 068 135.00 0.00
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 265 789.35 0.00
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 133 028.40 0.00
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 2 168 994.78 0.00
147151686 АГАТ - 56 ЕООД 1 332 460.51 0.00
Страница (9/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).