English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 115 671 717.60 74 410 891.60
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 7 59 408 042.78 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 882 221.02 194 072.07
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 7 642 406.13 2 674 842.15
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 10 938 032.24 3 828 311.28
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 14 436 124.31 5 031 643.51
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 14 538 719.14 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 739 245 318.00 103 915 041.04
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 774 936.52 971 227.78
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 1 12 261 266.00 2 017 817.34
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 14 553 532.58 5 093 736.40
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 1 013 813.30 354 834.66
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 11 195 985 096.55 0.00
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 8 952 652.89 3 714 945.81
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 11 486 202.60 4 020 170.91
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 15 526 036.84 6 609 547.60
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 23 814 393.53 8 677 275.94
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 28 755 007.40 9 988 652.59
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА" 1 5 184 886.77 1 814 710.37
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 50 046 061.80 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 28 000 000.00 142 877.86
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 51 600 000.00 28 060 085.30
121015056 Агенция за социално подпомагане 1 64 966 534.16 53 018 433.54
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛ "ТЪРГОВЕ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" 1 24 000 000.00 13 836 180.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 3 505 721.27 1 235 462.32
Страница (9/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).