English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
127557722 “Линеа Пак” ООД 2 427 225.22 0.00
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД 1 82 376.81 19 382.78
203094525 “Супердок“ ООД 1 42 903.86 25 214.81
103860102 “Табак Ком Инженеринг” ООД" 1 33 379.50 0.00
202609809 “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД 1 240 426.75 0.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 1 849 999.66 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 286 504.26 336 892.02
126048117 „Анита” ЕООД 1 183 047.50 0.00
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 1 116 025.08 103 148.49
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 60 850.80 51 580.57
116560119 „Валли-10“ ЕООД 1 159 222.29 187 320.23
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 94 609.42 56 312.54
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 189 202.96 0.00
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 237 779.17 279 568.88
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 488 792.50 574 700.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 107 185.58 25 220.13
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 109 753.97 128 066.48
175115626 „Максън“ ЕООД 1 89 138.08 81 117.49
106580408 „Медико Инженеринг” ООД 1 179 351.36 0.00
204174993 „Моние България“ ЕООД 1 850 000.00 998 233.60
115801299 „МС и М” ООД 1 154 728.32 181 755.19
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 1 604 014.25 710 500.00
203880593 „Рой строй“ ЕООД 1 17 765.00 0.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 112 481.59 26 466.25
121477098 „СТС Софтуер” АД 1 108 566.94 94 854.56
Страница (9/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).