English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД 1 83 941.50 0.00
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД 1 54 209.64 48 919.43
131061625 "САМИ МСД" ЕООД 1 715 000.00 499 999.50
832048452 "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД 1 157 465.00 25 080.00
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД 1 81 987.67 0.00
203939230 "Сарон" ЕООД 1 192 262.00 0.00
176320936 "СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ" 1 89 148.19 0.00
176259483 "СДРУЖЕНИЕ НИТРО" Сдружение 1 86 832.00 0.00
203005809 "СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ" ЕООД 1 148 074.74 0.00
204194259 "СЕВЕР-ИЗТОК КОНСУЛТ" ЕООД 1 172 874.90 0.00
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД 1 32 725.00 5 500.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 270 050.80 252 923.78
124537141 "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД 1 136 374.57 95 340.00
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 1 57 980.00 56 747.68
130175000 "Софийска вода" АД 1 189 090.00 0.00
204636154 "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД 1 305 120.00 213 584.00
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 2 431 265.80 379 046.46
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД 2 389 475.09 255 457.42
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 390 725.88 371 958.40
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 387 857.34 362 732.62
204242316 "СТОМПЕР" ЕООД 1 199 957.52 39 991.50
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД 1 43 890.00 0.00
203757480 "Суит Инвест" ЕООД 1 50 160.00 0.00
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 3 318 181.49 117 966.50
822120615 "Телекабел" АД 3 2 196 355.90 1 187 822.11
Страница (9/167):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).