English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 2 159 392.72 117 966.50
822120615 "Телекабел" АД 3 2 196 355.90 1 071 300.00
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 0.00
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 206 297.40
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 34 444.45
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 89 997.73
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 155 886.56
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 142 132.39
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 2 2 197 475.64 727 980.75
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 64 378.14
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 73 264.00
121436112 "Хастингс" ЕООД 1 209 880.00 0.00
824105260 "ХЕМ" АД 2 383 653.00 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 147 296.16 0.00
040431478 "ХИРОН - Иновационен мениджмънт" ООД 1 115 615.50 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 2 88 934.45 0.00
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД 1 34 127.50 0.00
202970066 "ЧИЛИ ОНЛАЙН" ООД 1 453 900.00 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 58 293.02 56 122.78
832075353 "Юроспийд" ООД 1 134 722.48 38 453.75
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 138 346.80 20 654.19
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 235 743.96 43 162.95
200687817 “Буллтек" ООД 3 2 958 362.50 0.00
Страница (9/154):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).