English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 215 339.00 113 579.80
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД 1 210 196.24 0.00
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 2 453 827.36 0.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 138 667.82 42 575.86
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 128 235.76 25 647.15
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 390 866.69 0.00
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 195 630.00 0.00
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 2 450 652.74 0.00
147151686 АГАТ - 56 ЕООД 1 562 400.00 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 14 538 719.14 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 739 245 318.00 103 915 041.04
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 115 671 717.60 74 410 891.60
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 7 59 408 042.78 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 882 221.02 194 072.07
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 7 642 406.13 3 265 614.86
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 10 938 032.24 4 625 407.47
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 14 436 124.31 5 031 643.51
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 774 936.52 971 227.78
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 1 12 261 266.00 4 417 817.34
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 14 553 532.58 6 223 701.10
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 1 013 813.30 354 834.66
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 11 195 985 096.55 0.00
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 8 952 652.89 3 714 945.81
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 11 486 202.60 4 020 170.91
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 15 526 036.84 6 609 547.60
Страница (9/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).