English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
116530670 Сдружение с нестопанска цел "Бизнесцентър - Исперих" 1 115 242.60 102 586.73
120526197 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Био - Б - Еко" 1 83 160.00 23 436.00
177178237 Сдружение с нестопанска цел "Божурите" 1 190 883.00 74 968.96
176987823 Сдружение с нестопанска цел "Виа Хуманика" 1 190 633.81 0.00
177171869 Сдружение с нестопанска цел "Заедно за децата с аутизъм" 1 178 308.48 0.00
176968246 Сдружение с нестопанска цел "Кажи Еко" 1 89 339.77 25 213.22
176693120 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЛОРДЕС" 1 89 829.00 0.00
111557877 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициатива за Вършец" 1 82 895.40 0.00
177027228 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Белене - Никопол" 1 42 652.84 0.00
175878438 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Свиленград Ареал" 1 46 642.00 0.00
176093353 Сдружение с нестопанска цел "Онкоболни и приятели" 1 163 940.00 117 647.89
103792060 Сдружение с нестопанска цел "Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна" (РАПИВ) 1 146 157.24 52 698.15
101753226 Сдружение с нестопанска цел "Сбъднати мечти" 1 174 417.60 111 395.24
123047654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА" 1 89 973.53 0.00
176079916 Сдружение с нестопанска цел „Диалог” 1 388 130.40 191 221.23
177011523 Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ 1 48 713.20 0.00
176813178 Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие - Бургас" 1 84 737.88 16 947.58
000707565 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1 345 070.00 0.00
103194084 Сдружение с обществено полезна дейност "Асоциация да съхраним жената" 1 123 360.00 122 844.45
117622997 Сдружение с обществено полезна дейност "Еквилибриум" 1 194 815.50 192 064.92
201604062 СЕВАН С.В. ЕООД 2 762 770.00 535 846.60
112655541 СЕВАР ООД 1 104 540.00 103 064.25
Севгин Сабахатинов Ахмедов 1 48 895.00 0.00
Севдалина Георгиева Русинова е регистрирана като ЗСФЛ. Стопанството е разположено в село Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково в което отглежда пипер-оранжериен, сливи , ябълки и десертни лозя. 1 48 895.00 0.00
813197388 СЕВЕР - ЕКСПОРТ ООД 2 2 002 160.53 85 264.44

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.