English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175166154 Фондация "Проджекта" 1 218 713.88 49 210.63
176982609 Фондация "Промяната" 1 195 559.21 190 253.71
103877308 ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 1 195 782.37 104 021.16
176026792 Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена" /РЗСД-Авицена/ 1 262 077.20 0.00
176619091 ФОНДАЦИЯ "РАСТЕЖ" 1 568 028.00 556 758.94
176950885 Фондация "СВЕТА АННА" 1 199 913.35 148 642.59
130554647 ФОНДАЦИЯ "СВЕТЛИНА ЗА ЖИВОТ" 1 197 492.68 39 498.54
123714158 ФОНДАЦИЯ "СИЙДЪР" 1 138 628.58 64 961.53
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" 3 280 678.68 222 564.53
112672658 Фондация "Социални практики в общността" 1 85 104.00 0.00
101793014 ФОНДАЦИЯ "СТРАТОС" 1 299 776.40 159 524.75
175338134 ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ЗА БЪЛГАРИЯ" 1 199 999.80 58 208.45
111507881 Фондация "Стъпка по стъпка" 2 521 760.62 390 513.73
131091981 Фондация "Съвременност" 1 89 640.00 0.00
103551351 Фондация "Съпричастие" 1 104 641.02 103 703.05
175080538 Фондация "Устойчиво развитие и просперитет" 1 190 297.51 0.00
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" 4 809 885.05 244 172.57
176953753 Фондация "Фондация 3000" 1 257 485.14 0.00
175633540 ФОНДАЦИЯ "ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ" 1 185 498.29 159 446.23
175683511 ФОНДАЦИЯ "ФОРУМ НА РЕГИОНИТЕ" 1 315 985.56 63 197.11
176237298 ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" 1 99 427.10 99 100.58
121587178 Фондация "Ценности" 1 180 350.00 163 054.62
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" 1 137 281.05 107 406.21
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" 3 223 378.08 84 238.56
176163798 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО" 1 89 953.20 48 600.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.