English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 582 723.00 407 734.45
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 333 266.82 285 989.09
114046891 А С И ООД 1 78 902.00 76 634.91
124641371 А Я ООД 1 378 079.00 0.00
117590873 А.Л.ФИЛТЪР ООД 1 2 439 462.00 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 248 924.00 248 868.14
836014515 АБ АД 1 5 328 162.30 0.00
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 64 450.40 39 914.84
202562584 АБАВ ЕООД 1 167 372.64 155 535.65
200490168 АБАТИ АД 1 990 000.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 81 820.00 65 456.00
131566638 АБРИТЕС ООД 2 2 086 863.46 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 553 800.00 390 720.00
130009433 АВА-М ООД 1 544 900.00 172 718.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 544 000.00 188 650.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 3 479 807.00 198 467.23
117005978 АВАНГАРД ПРИНТ ЕООД 1 72 691.92 0.00
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД 1 210 196.24 0.00
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 2 453 827.36 101 759.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 138 667.82 138 661.90
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 128 235.76 114 886.39
127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД 1 4 866 200.00 0.00
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 390 866.69 62 538.67
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 195 630.00 0.00
041066865 АВТОТРЕЙД ООД 1 192 420.90 38 484.00
Страница (12/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).