English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 12 286 466.08 7 933 411.07
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 9 356 896.17 4 940 202.87
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 9 598 845.85 5 138 554.61
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 22 761 173.79 12 126 431.72
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 12 696 058.30 5 227 788.71
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 7 555 465.30 4 767 132.79
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 6 104 110 327.52 0.00
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 10 664 499.66 5 511 072.38
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА" 1 4 358 728.69 4 520 374.34
200970861 АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ ЕООД 1 612 093.50 0.00
200307318 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД 1 315 562.50 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 115 943 399.99 49 024 340.76
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 23 800 000.01 801 086.62
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 42 539 152.52 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 2 378 627.18 269 993.74
121015056 Агенция за социално подпомагане 1 55 221 554.04 53 018 433.54
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 1 1 438 743.08 200 058.02
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ОТДЕЛ "ТЪРГОВЕ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" 1 11 760 753.00 13 836 180.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 1 406 466.82 1 709 210.52
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, чрез отдел "Техническа помощ" 1 2 128 012.30 2 503 543.88
121015056 Агенция за социално подпомагане, чрез отдел „Търгове“ в Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ 1 40 991 439.72 39 799 149.22
175145249 АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЦЕНКИ - ФИН ВИП ЕООД 1 112 924.67 126 160.07
121350407 АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 1 425 000.01 0.00
123104518 АГЕНЦИЯ КАРИЕРА ООД 1 107 504.23 101 180.45
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 1 1 275 000.00 75 000.00
Страница (12/204):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).