English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200490168 АБАТИ АД 1 990 000.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 81 820.00 65 456.00
131566638 АБРИТЕС ООД 2 2 086 863.46 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 553 800.00 0.00
130009433 АВА-М ООД 1 544 900.00 0.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 544 000.00 188 650.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 3 479 807.00 157 318.43
117005978 АВАНГАРД ПРИНТ ЕООД 1 72 691.92 0.00
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД 1 210 196.24 0.00
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 2 453 827.36 101 759.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 138 667.82 79 513.81
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 128 235.76 114 886.39
127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД 1 4 866 200.00 0.00
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 390 866.69 62 538.67
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 195 630.00 0.00
041066865 АВТОТРЕЙД ООД 1 192 420.90 0.00
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 3 1 543 007.55 0.00
147151686 АГАТ - 56 ЕООД 1 562 400.00 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 17 388 311 687.29 181 978 913.17
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 20 875 460 369.95 256 063 459.93
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 1 12 261 266.00 5 589 215.36
200970861 АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ ЕООД 1 1 017 900.00 719 357.00
175076479 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 2 201 800.16 0.00
200307318 АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД 1 371 250.00 0.00
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 10 350 127 233.73 164 520 858.54
Страница (12/157):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).