English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175614369 СДРУЖЕНИЕ "РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" 1 247 501.28 165 280.78
175613452 СДРУЖЕНИЕ "РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ" 1 117 776.00 130 189.45
176055452 СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБЕЦ" 1 168 844.00 46 269.28
131376806 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ РОМАНО ТЕРНИПЕ-СОФИЯ" 1 322 211.11 350 648.71
131376806 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ РОМАНО ТЕРНИПЕ-СОФИЯ" 1 172 670.29 36 351.64
131281977 СДРУЖЕНИЕ "СЕФИТА" 1 84 490.69 15 407.62
000703550 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" 1 189 891.70 0.00
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" 1 179 702.00 37 832.00
175743225 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ" 1 332 458.80 80 277.11
175743225 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ" 1 372 606.85 221 487.06
175743225 СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ" 1 322 166.35 298 123.88
000194046 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА" 1 47 178.51 0.00
108520160 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ХРИСТО БОТЕВ" 1 182 494.15 56 723.52
176323530 Сдружение "Федерация на социалните сдружения в България" 1 107 996.44 0.00
103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 1 326 029.77 78 859.40
175104051 СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ" 1 189 582.80 0.00
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1 68 428.42 77 376.55
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 1 167 193.22 111 101.50
176946698 Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" 1 63 234.90 8 725.89
000713046 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА" 1 108 828.24 77 249.71
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" 1 184 698.39 33 883.87
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" 1 184 677.37 38 879.45
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" 1 296 027.05 300 536.27
103301223 Сдружение "Център за образование, култура и екология 21" 1 336 261.69 131 966.34
176160987 СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР" 1 165 768.21 34 898.57

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).