English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
817044361 ХОТАЛИЧ ООД 1 244 200.00 192 469.41
202697964 ХОТЕЛ ЛИЛИЯ ООД 1 307 570.00 0.00
123658318 ХОУС МЕЙДИНГ ООД 2 1 710 975.00 0.00
833066866 ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД 1 71 865.78 0.00
828049769 ХРОМ АД 2 1 864 400.00 0.00
200655207 ХРОНОВСКИ БГ ЕООД 1 485 713.00 261 291.75
200889587 ХРЪТКИТЕ ООД 1 430 000.00 193 500.00
202982848 Хуго.бг ЕООД 1 239 998.00 47 999.60
202705630 ЦВ СЕКЮРИТИ ООД 1 234 777.17 243 546.70
202037056 ЦВЕТИНА - МЕЗДРА ЕООД 1 114 871.70 0.00
200834459 ЦВЕТНИЦА 2009 ООД 1 55 712.80 25 585.00
827144634 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧУЧУЛИГА" 1 296 030.49 150 329.88
202823867 ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД 1 418 000.00 0.00
831914037 ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (ЦЕРБ) 1 2 850 000.00 994 000.00
113549612 ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 ООД 1 487 103.00 0.00
106021454 ЦЕНТРОМЕТ АД 1 100 425.00 0.00
000713046 Център за изследване на демокрацията 1 293 005.59 0.00
825360551 ЦЕНТЪР ЗА ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД 1 1 050 000.00 724 243.85
104590738 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 1 607 624.00 121 524.80
201775608 ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ООД 1 476 640.00 293 751.00
176073030 ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦППКОП) 1 326 748.00 0.00
812000140 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС 1 241 623.60 0.00
813147200 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВАРНА 1 223 623.60 0.00
818035874 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - КЪРДЖАЛИ 1 241 319.60 20 455.57
825294069 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ПЛОВДИВ 1 202 388.40 0.00
Страница (171/173):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).