English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115811839 ТЕХСТРОЙ ЕООД 1 217 466.67 0.00
201405021 Ти Ай Пласт ЕООД 1 87 853.91 56 920.17
116552567 ТИ ВИ ТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 1 369 411.00 186 231.50
201170744 ТИ ЕС БИ ГРУП EООД 1 3 254 054.22 1 478 880.00
201170744 ТИ ЕС БИ ГРУП ЕООД 1 515 100.00 0.00
201917363 ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД 1 714 000.00 498 960.00
126737482 ТИМ СЕТ ООД 1 271 351.86 188 461.00
106631105 ТИМАРК ЕООД 1 131 005.00 104 804.00
107531500 ТИСИНА ООД 1 516 310.00 361 027.10
831508563 ТИТА-КОНСУЛТ ООД 1 786 985.95 540 217.22
147027432 ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 700 000.00 489 859.99
131267170 ТК БИЛД ЕООД 1 2 130 633.13 0.00
131358838 ТК ДРИЙМ БИЛД ЕООД 1 2 120 686.05 0.00
200575070 ТМТ-Г ЕООД 1 545 600.00 0.00
117609124 ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ АД 1 1 353 699.67 653 040.00
117029331 ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД 1 129 116.67 0.00
109506078 ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ ЕТ 1 1 855 135.00 749 791.00
201341799 ТОДОРОВ И СИН 99 ООД 1 1 275 500.00 0.00
104087740 ТОМИКА - МЕТАЛ АД 1 2 860 400.00 1 429 548.12
117634202 ТОНАЛ ЕООД 1 324 400.00 0.00
202609809 ТОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ 2013 ЕООД 1 394 950.00 0.00
175329384 ТОНЕР СТРИЙМ ООД 1 320 158.00 256 126.40
113592994 ТОНИ ТОДОРОВ ООД 1 592 717.68 0.00
200358750 ТОНИ ФИЛ ООД 1 285 880.00 200 116.00
200409522 ТОНЧО АНГЕЛОВ ЕООД 1 190 710.21 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).