English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115647133 СТОВИ 1 ЕООД 2 444 587.33 0.00
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 15 500 039 639.86 110 196 826.41
000696327 Столична община 2 136 425 937.23 40 559 222.88
0006963270526 Столична община район "Красно село" 2 582 143.60 473 534.00
0006963270545 Столична община район "Слатина" 1 500 000.00 413 249.25
0006963270583 СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН "ИЛИНДЕН" 2 650 427.20 489 836.73
0006963270579 СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА" 2 660 822.50 593 331.77
000124026 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" 1 543 171.24 315 137.92
202618691 СТОУН КОМЕРС ЕООД 1 2 212 721.42 0.00
121442617 СТОУН КОМПЮТЪРС АД 1 1 668 200.00 0.00
202902574 Стоян Стреянев-ДС ЕТ 1 382 459.90 24 342.85
200149398 Стоянови груп ООД 1 41 104.08 0.00
202340911 СТРАТЕГИКА ВИЖЪН ЕООД 1 51 460.00 49 752.65
200088664 СТРАТУС ЛАЙТ ООД 1 203 053.42 141 939.00
131223059 СТРЕЗА ЕООД 1 348 248.56 335 533.77
115081571 СТРИГИД ЕООД 1 823 264.26 0.00
202366849 СТРИМО-2012 ЕООД 1 523 606.62 373 710.99
200376848 СТРИМОНА ИНВЕСТ ЕООД 1 123 393.64 0.00
121545581 СТРИМОНА СТРОЙ ЕООД 1 542 743.00 0.00
040314704 СТРОИТЕЛ ООД 1 276 314.02 216 416.88
106003890 СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ ЕООД 1 1 489 103.05 896 981.44
040866154 СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ ООД 1 115 500.66 103 456.77
147086217 СТРОЙ - СПИЙД ООД 1 821 660.00 552 894.30
201816535 СТРОЙ БГ - 2012 ЕООД 1 29 774.50 14 887.22
131037019 СТРОЙ И СНАБ ЕООД 1 553 842.58 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).