English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
117012879 ТОСИТА АД 1 389 000.00 272 300.00
104578390 ТОТАЛ ВИНИ - ГР.ЛЯСКОВЕЦ ООД 2 767 742.50 406 918.50
202840425 ТПН 2013 ЕООД 2 2 041 307.20 980 000.00
175399991 ТРАВЕЛТЕКС ЕООД 1 69 960.00 0.00
123727668 ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД 1 806 200.00 402 780.00
825021088 ТРАКИЯ КОМЕРС - 90 АД 1 1 063 000.00 739 036.90
200844292 ТРАКС АУДИО ЕООД 1 550 300.00 356 031.78
114005250 ТРАКТОР ООД 2 2 078 324.02 1 193 821.20
115602654 ТРАНС - ВАНКОВ ЕООД 1 363 416.00 248 459.61
831160046 ТРАНСКАПИТАЛ ЕООД 1 233 821.00 0.00
121870137 ТРАНСКОМ С ООД 1 423 745.39 296 310.00
120613442 ТРАНСЛЕС - КОМЕРС ЕООД 1 180 481.00 76 140.00
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД 1 195 532.31 0.00
202202586 ТРАНСПИТ - НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ 1 55 598.45 55 598.45
102017202 ТРАНСПРЕС ООД 2 403 734.20 160 649.89
109554048 ТРАНСТЕХ ООД 1 81 429.58 81 429.58
201722979 ТРАФИК СИСТЕМИ ЕООД 2 1 258 998.00 485 800.00
813208525 ТРЕЙДФАРМА ЕООД 1 390 186.72 0.00
201501685 ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ ЕООД 1 362 160.00 289 728.00
131087221 ТРИ ДЕ МЕТАЛ ЕООД 1 545 391.63 172 919.37
201668225 ТРИ ДЕ ПРОДЖЕКШЪН ЕООД 1 689 371.00 482 370.01
204033996 ТРИ ДИ ЕС БГ ООД 1 434 126.40 198 705.12
821109256 ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 3 1 100 350.78 588 432.44
115812994 ТРИДЕКС ООД 1 1 814 873.33 999 995.21
104015285 ТРИМЕКС - ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД ООД 1 195 200.00 91 268.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).