English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
202550062 ТУНЕЛИ ЕООД 1 296 737.09 167 555.66
202369208 ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 2 309 633.50 0.00
115010460 ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО ЕООД 1 995 000.00 695 800.00
200083425 ТЪРГ.БГ ООД 1 187 997.25 37 599.45
175357379 Търговска и технологична компания АД 1 76 316.54 15 263.31
000478883 Търговско - Промишлена Камара - Пловдив 2 138 539.99 24 021.47
204092445 ТЪРНАВА БГ ЕООД 1 194 046.05 0.00
124037570 ТЮХЕ - ИЛИЕВ АТАНАСОВА И СИЕ СД 1 202 756.00 0.00
201925901 УАИЪР ТРЕЙД ЕООД 1 630 950.00 441 664.30
131135068 УАЙ БИ ЕН СОФИЯ ЕООД 1 516 000.00 343 140.00
203155883 УАФУУ АД 1 178 020.75 142 416.60
117613126 УДЕКС ЕООД 2 1 033 100.00 434 122.49
201555722 УДЛЕНД МЕБЕЛ ЕООД 1 556 300.00 371 364.50
204043264 УЕБ СЕКЮРИТИ ЕООД 1 433 158.00 47 867.04
175323239 УЕБ СТУДИО ООД 1 269 680.00 0.00
200544954 УЕБ СЪРВИСИС ЕООД 1 242 090.00 168 490.00
175311817 УЕБ ТРЕЙД EООД 1 300 729.91 75 765.20
131082402 УЕБГРАУНД ЕООД 1 286 440.00 0.00
204056475 УЕБМОМ ООД 1 322 297.50 24 706.82
202214115 УЕЙК КЪМПАНИ ООД 1 99 467.76 0.00
121308447 УЕЛД КОМЕРС ООД 1 364 335.73 203 480.31
119607232 УЗО ООД 1 662 100.00 453 600.00
115801815 Уилям Хюз България ООД 1 1 701 474.00 819 252.98
201316576 УИТМАЙНД ЕООД 2 697 220.00 271 180.00
121468658 УЛТРАКОМ ЕООД 2 783 720.00 548 604.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).