English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 1 308 615.00 784 800.00
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД 1 1 665 181.02 981 196.19
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 582 723.00 407 734.45
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 333 266.82 66 650.00
114046891 А С И ООД 1 78 902.00 63 121.60
124641371 А Я ООД 1 378 079.00 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 248 924.00 177 629.41
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 64 450.40 0.00
202562584 АБАВ ЕООД 1 167 372.64 33 474.52
200490168 АБАТИ АД 1 990 000.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 81 820.00 47 881.81
131566638 АБРИТЕС ООД 1 1 071 000.00 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 553 800.00 0.00
130009433 АВА-М ООД 1 544 900.00 0.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 544 000.00 0.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 58 724.00 25 084.44
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 215 339.00 113 579.80
121027425 АВЕСТА ТРЕЙД АД 1 210 196.24 0.00
821152065 АВИОРЕМОНТЕН ЗАВОД ЕООД 2 453 827.36 0.00
175352917 АВО - БЕЛ 1 138 667.82 0.00
200681337 АВТОЕКСПЕРТ ПЛЮС ЕООД 1 128 235.76 25 647.15
831646048 АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД 1 390 866.69 0.00
831643461 АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД 1 195 630.00 0.00
130267597 АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 2 450 652.74 0.00
147151686 АГАТ - 56 ЕООД 1 562 400.00 0.00
Страница (8/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).