English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204174993 „Моние България“ ЕООД 1 1 667 000.00 798 586.88
115801299 „МС и М” ООД 1 182 033.32 145 626.66
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 1 1 015 150.00 710 500.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 132 331.28 26 466.25
121477098 „СТС Софтуер” АД 1 127 725.79 94 854.56
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 1 331 698.44 219 431.79
201825986 912 ООД 1 558 000.00 0.00
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 1 235 680.00 124 578.57
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 1 447 510.00 0.00
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 1 308 615.00 784 800.00
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД 1 1 665 181.02 981 196.19
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 582 723.00 407 734.45
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 333 266.82 66 650.00
114046891 А С И ООД 1 78 902.00 63 121.60
124641371 А Я ООД 1 378 079.00 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 248 924.00 236 477.80
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 64 450.40 12 890.08
202562584 АБАВ ЕООД 1 167 372.64 33 474.52
200490168 АБАТИ АД 1 990 000.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 81 820.00 63 523.59
131566638 АБРИТЕС ООД 1 1 071 000.00 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 553 800.00 0.00
130009433 АВА-М ООД 1 544 900.00 0.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 544 000.00 0.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 58 724.00 46 658.16
Страница (8/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).