English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 329 678.74 198 851.56
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД 1 37 306.50 0.00
203757480 "Суит Инвест" ЕООД 1 42 636.00 0.00
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 1 102 104.31 92 981.94
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 215 291.40 0.00
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 320 794.42 206 297.40
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 127 992.49 34 444.45
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 205 887.85 89 997.73
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 165 629.47 155 886.56
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 157 288.25 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 215 842.29 142 132.39
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 1 694 664.37 0.00
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 70 465.00 64 378.14
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 224 017.50 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 77 843.00 73 264.00
121436112 "Хастингс" ЕООД 1 178 398.00 0.00
824105260 "ХЕМ" АД 1 298 288.80 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 125 201.74 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 2 75 594.28 0.00
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД 1 29 008.38 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 49 549.08 56 122.78
832075353 "Юроспийд" ООД 1 114 514.10 0.00
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 117 594.78 20 654.19
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 160 305.90 43 162.95
200687817 “Буллтек" ООД 3 1 571 507.63 0.00
Страница (8/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).