English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 168 656.92
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД 1 199 987.20 127 850.30
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД 1 308 580.80 0.00
205237731 "Изобретатели Откриватели Новатори" ООД 1 249 400.00 0.00
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 80 173.30 74 751.23
204975642 "ИНЕКС-Програма" ООД 1 245 270.00 0.00
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 97 528.00 48 764.00
101655433 "ИНОВА БМ" ООД 1 227 665.40 0.00
204923695 "Иновативни системи за таксуване" EООД 1 245 530.76 0.00
205279456 "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД 1 242 715.78 0.00
204938971 "ИНОВАТИВНИ ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 233 750.00 0.00
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 127 109.85
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 132 303.17
205256518 "ИнфоХъб" ООД 1 218 981.44 0.00
204917105 "Итегрирани енергийни системи" ЕООД 1 220 271.00 0.00
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
110549817 "КАЛИНЕЛ" ЕООД 3 4 885 136.67 1 608 572.01
115005545 "Калцит" АД 2 1 973 841.00 1 273 761.52
204807057 "Камършал Бей Пръдакшън" ООД 1 189 007.00 0.00
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 108 411.07
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 58 740.00 0.00
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД 1 150 777.00 96 444.44
103837566 "Керамик груп България" ЕООД 1 75 579.86 72 901.70
Страница (8/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.