English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
126048117 „Анита” ЕООД 1 183 047.50 0.00
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 1 116 025.08 103 148.49
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 60 850.78 51 580.57
116560119 „Валли-10“ ЕООД 1 159 222.29 149 856.26
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 94 609.42 56 312.54
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 189 202.96 0.00
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 237 779.17 223 792.16
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 488 792.50 574 700.00
101672126 „Крисмар” ЕООД 1 107 185.58 25 220.13
202685487 „Максима 13” ЕООД 1 109 753.97 103 297.86
175115626 „Максън“ ЕООД 1 89 138.08 81 117.49
204174993 „Моние България“ ЕООД 1 850 000.00 998 233.60
115801299 „МС и М” ООД 1 154 728.32 145 626.66
106593359 „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД 1 604 014.25 710 500.00
201617775 „Спорт Трейдинг“ ЕООД 1 112 481.59 26 466.25
121477098 „СТС Софтуер” АД 1 108 566.94 94 854.56
200351243 „ХАРДТЕХ“ ООД 1 157 675.00 181 720.00
200351243 „ХАРДТЕХ“ ООД 1 470 050.00 522 988.94
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 1 281 943.67 219 431.79
201825986 912 ООД 1 332 010.00 194 775.00
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 1 200 328.00 124 578.57
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 667 393.65 784 800.00
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 721 612.60 431 500.00
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД 1 849 242.33 981 196.19
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 346 720.17 407 734.45
Страница (8/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).