English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
176982609 Фондация "Промяната" 1 185 781.24 0.00
176026792 Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена" /РЗСД-Авицена/ 1 222 765.62 0.00
176619091 ФОНДАЦИЯ "РАСТЕЖ" 1 482 823.80 327 752.28
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" 1 109 732.28 83 469.43
111507881 Фондация "Стъпка по стъпка" 1 316 052.10 181 240.61
103551351 Фондация "Съпричастие" 1 88 944.87 20 348.30
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" 1 235 066.26 102 698.49
112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" 1 269 547.07 0.00
176237298 ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" 1 84 513.03 30 491.60
121587178 Фондация "Ценности" 1 153 297.50 83 000.53
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" 1 130 417.00 0.00
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" 1 67 626.95 1 264.36
120557787 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,ОБРАЗОВАНИЕ И НАПРЕДЪК" 1 219 775.13 46 675.71
176475748 ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" 1 71 566.60 10 313.89
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ 1 188 314.15 0.00
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество 1 171 238.45 36 050.20
115063954 ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ "РОМА - ПЛОВДИВ" 1 246 193.56 0.00
131114316 ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ 1 222 765.62 0.00
121603561 ФОНОТРОНИКА ООД 1 267 750.00 315 000.00
103111697 ФОРМЕКС ЕООД 1 153 222.62 0.00
201986733 ФОРМПЛАСТ БГ ЕООД 1 978 131.61 0.00
200353187 ФОРС - 81 ООД 1 576 525.30 0.00
200353187 ФОРС - 81 ООД 1 637 021.87 748 899.02
201993101 ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД 1 91 323.22 85 951.26
103982985 ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД 1 79 566.63 92 525.44

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).