English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 116 000.00 115 794.00
812198633 ЧИСТОТА ЕООД 1 23 650.00 0.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 2 4 873 625.00 26 400.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 1 318 185.84 798 612.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 224 748.00 157 184.30
201547024 ШАВАРНА БИОПАРК ООД 1 606 402.26 0.00
203749341 Шелтърс България ЕООД 1 99 725.42 33 251.04
123052306 ШИПКА ГРУП АД 1 118 783.73 113 695.76
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 689 178.80 334 093.34
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД 1 82 500.00 0.00
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 51 916.40 51 916.40
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 111 952.00 0.00
831657540 ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД 1 273 020.00 54 604.00
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 118 805.00 112 449.66
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 801 890.30 557 977.00
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 2 322 315.50 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 389 841.57 353 121.01
205224825 Ю ЕКС ТЕСТ EООД 1 250 000.00 0.00
120063258 ЮГСТРОЙ ООД 1 181 192.40 181 148.43
101674152 ЮЛНЦ „Югозападен обществено информационен център“ 2 277 913.08 0.00
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД 1 214 684.40 144 868.50
123733817 ЮМТ ЕООД 2 2 645 732.00 1 747 209.85
103870790 ЮНАЙТЕД ИЙСТ ТРЕЙД КАМПЪНИ ООД 1 27 060.00 0.00
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД 1 163 347.93 135 574.68
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 1 64 481.00 63 700.99
Страница (178/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.