English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201674146 ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД 1 427 713.00 299 173.00
130647293 ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД 1 556 600.00 388 113.25
205384158 ХАЙ ТЕКС - Р ЕООД 1 180 980.00 0.00
175054432 ХАЙТЕК ООД 1 149 058.20 146 495.85
114572235 ХАЙТЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД 1 101 272.88 84 082.04
837066828 ХАН ОМУРТАГ АД 1 293 831.00 174 240.71
200349502 ХАРИТОНИ ЕООД 1 16 060.00 16 060.00
128500464 ХАРМОНТ ЕООД 1 62 604.00 62 604.00
127585981 ХАРТЦВЕТ ООД 1 279 507.00 189 252.90
205245075 ХЕВЪН БГ ЕООД 1 248 511.00 0.00
204026674 ХЕКСАГОН АЕРОСПЕЙС ЕООД 1 433 714.50 363 639.13
131309049 ХЕЛИ - Н ООД 1 195 500.00 195 243.02
202215427 ХЕЛИ 2001 ЕООД 1 995 908.10 697 135.67
121448470 ХЕЛИ ЕР-САУ АД 1 254 166.00 81 840.00
103192592 ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД 1 1 789 584.45 999 997.51
202521018 ХЕЛТ СПОРТ ООД 1 175 535.08 171 135.33
203356338 ХЕЛТИ БАРС ООД 1 295 399.65 295 399.65
130537249 ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД 2 3 548 730.38 1 512 007.20
200942869 Хем енд егс ООД 1 97 575.00 92 756.65
121901351 ХЕМИМОНД АД 2 851 500.44 326 678.65
112059235 ХЕМУС ООД 1 140 368.80 136 665.86
130547955 ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД 1 436 252.00 281 053.32
203313098 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД 1 111 952.00 111 952.00
200938422 ХЕПИ КОЛОР ООД 1 198 624.15 39 724.83
203313618 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД 1 109 346.80 109 346.80

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.