English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД 1 163 623.49 32 700.00
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД 1 69 018.78 21 236.05
127070091 "Ринг" ООД 1 188 160.64 150 528.51
106594920 "РИНО СИСТЕМС" ООД 1 307 069.32 201 829.92
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 98 855.00 19 771.00
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД 1 83 941.50 0.00
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД 1 54 209.64 10 800.00
131061625 "САМИ МСД" ЕООД 1 715 000.00 499 999.50
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД 1 81 987.67 0.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 270 050.80 216 040.64
124537141 "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД 1 136 374.57 95 340.00
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 1 57 980.00 46 384.00
204636154 "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД 1 305 120.00 0.00
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 1 260 965.80 194 292.37
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 390 725.88 78 145.18
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 387 857.34 198 851.56
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 1 120 122.72 92 981.94
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 0.00
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 206 297.40
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 0.00
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 48 444.20
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 100 873.63
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 132 115.78
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 50 786.42
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 1 1 157 503.14 0.00
Страница (6/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).