English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
101655433 "ИНОВА БМ" ООД 1 227 665.40 0.00
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 114 484.91
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 132 303.17
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
115005545 "Калцит" АД 2 1 973 841.00 1 273 761.52
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 108 411.07
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 58 740.00 0.00
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД 1 150 777.00 57 400.00
103837566 "Керамик груп България" ЕООД 1 75 579.86 15 115.97
203664371 "КЕРОС" ЕООД 1 390 510.57 78 000.00
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 375 741.08 366 065.49
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 495 900.00 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 201 126.80 65 793.19
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД 1 251 290.00 0.00
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД 1 1 044 490.82 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 310 916.04 248 732.83
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД 1 396 900.00 277 830.00
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов 1 459 746.72 0.00
108006497 "КРУМИЦА" АД 1 84 260.00 0.00
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД 1 383 220.00 269 554.50
115804937 "ЛАКИ 131" ООД 2 2 091 500.00 1 473 362.80
117620843 "ЛГРП" ЕООД 4 2 505 629.76 808 575.56
121199357 "Л-КЛАС" ООД 1 55 847.00 1 197.90
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД 1 141 249.78 141 071.74
Страница (6/167):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).