English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 792 000.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 168 656.92
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД 1 199 987.20 72 666.49
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД 1 308 580.80 0.00
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 80 173.30 74 751.23
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 97 528.00 48 764.00
101655433 "ИНОВА БМ" ООД 1 227 665.40 0.00
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 127 109.85
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 132 303.17
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
115005545 "Калцит" АД 2 1 973 841.00 1 273 761.52
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 108 411.07
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 58 740.00 0.00
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД 1 150 777.00 57 400.00
103837566 "Керамик груп България" ЕООД 1 75 579.86 60 463.89
203664371 "КЕРОС" ЕООД 1 390 510.57 78 000.00
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 375 741.08 366 065.49
204138762 "КИТКА - 2017" ООД 1 782 320.00 0.00
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 495 900.00 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 201 126.80 158 682.68
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД 1 251 290.00 177 707.50
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД 1 1 044 490.82 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 310 916.04 300 176.02
Страница (6/172):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.