English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
103837566 "Керамик груп България" ЕООД 1 75 579.86 15 115.97
203664371 "КЕРОС" ЕООД 1 390 510.57 78 000.00
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 375 741.08 366 065.49
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 495 900.00 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 201 126.80 0.00
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД 1 251 290.00 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 310 916.04 248 732.83
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД 1 396 900.00 277 830.00
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов 1 459 746.72 0.00
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД 1 383 220.00 76 644.00
115804937 "ЛАКИ 131" ООД 2 2 091 500.00 1 039 474.40
121199357 "Л-КЛАС" ООД 1 55 847.00 0.00
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД 1 141 249.78 112 999.82
160082145 "Мадара 07" ООД 1 127 859.40 100 694.29
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД 1 362 364.52 356 011.19
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД 1 294 937.50 0.00
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 1 1 664 503.24 997 141.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 102 616.78 98 258.58
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД 3 795 840.50 94 021.51
116011316 "МАТ" ООД 2 1 693 041.49 958 656.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 3 7 377 214.00 996 653.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 257 130.00 216 510.35
104030376 "Мегапорт" ЕООД 2 4 631 305.00 0.00
201527922 "Медия Плей" ЕООД 1 63 063.76 60 687.51
201921290 "Мелита Ауто" ООД 1 95 156.22 95 155.55
Страница (6/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).