English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД 1 83 941.50 0.00
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД 1 54 209.64 10 800.00
131061625 "САМИ МСД" ЕООД 1 715 000.00 499 999.50
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД 1 81 987.67 0.00
203420709 "СИГРОТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 1 270 050.80 183 584.24
124537141 "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД 1 136 374.57 95 340.00
119547949 "СЛИВЕН-НЕТ" ООД 1 57 980.00 46 384.00
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 1 260 965.80 109 684.56
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 390 725.88 78 145.18
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 387 857.34 77 571.47
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 1 120 122.72 81 328.33
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 0.00
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 75 400.00
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 0.00
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 48 444.20
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 100 873.63
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 37 009.00
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 50 786.42
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 1 1 157 503.14 0.00
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 16 580.00
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 47 424.02
824105260 "ХЕМ" АД 1 350 928.00 0.00
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД 1 147 296.16 0.00
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 1 42 734.45 0.00
Страница (6/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).