English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204874586 "Глобал козметик" ЕООД 1 215 950.00 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 257 767.42
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 1 134 400.00 63 900.00
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 324 878.30
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 176 723.07
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 119 000.00
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 216 686.13 215 305.86
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД 1 274 058.00 219 246.40
205265296 "Делтасофт" ООД 1 171 640.00 0.00
204854573 "Джей Кей Студиос" ЕООД 1 228 087.36 0.00
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 4 3 916 972.50 2 425 419.77
205259610 "Ди Би Софт" ЕООД 1 249 722.00 0.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД 1 200 164.44 196 169.52
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 257 288.98
204791037 "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД 1 249 998.16 0.00
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД 1 46 750.00 0.00
204842364 "ДИФАР" ООД 1 248 847.96 0.00
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД 1 977 900.00 0.00
130181148 "ДОМКО" ООД 1 20 020.00 20 020.00
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 127 165.00 125 700.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 268 120.01
204840438 "Дъбрава 2018" ЕООД 1 171 320.00 0.00
205268762 "Евро Р стандарт ДВГ" ООД 1 248 000.00 0.00
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 141 451.00 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 199 500.00 199 500.00
Страница (6/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.