English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175875209 Форум за наблюдение и анализ на публични политики 1 79 833.38 0.00
201993101 ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД 1 107 439.08 107 168.96
103982985 ФОТОКОНЦЕПТ.БГ ЕООД 1 93 607.80 92 525.44
201393327 ФОХЕЛ ЕООД 1 112 857.32 112 855.61
175428659 ФРАКЦИИ СУВОРОВО ЕООД 1 558 686.00 388 130.52
205424325 ФРЕЙМУЪРКС ООД 1 247 525.00 0.00
833006680 ФРЕНСКИ - ХРИСТО ПЕТКОВ ЕТ 1 488 000.00 341 565.00
204043093 ФРЕШ СОФТ КОНТРОЛ ООД 1 427 900.00 380 365.81
130657540 ФРИКШЪН КОД ЕООД 1 593 810.00 0.00
131233772 ФРИЛАЙН ООД 1 34 210.00 0.00
831166152 ФТС БЪЛГАРИЯ ООД 1 639 103.00 0.00
160062089 ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 525 000.00 366 996.00
203100965 ФУУД ДИСТРИБУШЪН ООД 1 128 469.00 128 224.80
201699270 ФУУД МАШИНЪРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EООД 2 1 319 066.46 499 968.00
203132589 ФУУДСТЕП ООД 2 331 317.36 0.00
202438647 ФЪРСТ ОНЛАЙН СОЛЮШЪНС ООД 1 593 988.64 294 487.45
201088279 ФЪРСТ-69 ЕООД 1 46 510.26 0.00
204732811 ФЮЖЪН МС ООД 1 249 404.00 0.00
202362719 Фюжън ПЛАСТИКС ЕООД 1 375 000.00 0.00
160016405 Х.Е.Л.А. ХИМ ООД 1 270 002.33 125 380.43
160115549 ХАЗАРОС ЧЕТИНЯН ЕООД 1 109 378.25 105 810.71
201674146 ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ ЕООД 1 427 713.00 299 173.00
130647293 ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД 1 556 600.00 388 113.25
205384158 ХАЙ ТЕКС - Р ЕООД 1 180 980.00 0.00
175054432 ХАЙТЕК ООД 1 149 058.20 146 495.85

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.