English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД 2 88 934.45 0.00
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД 1 34 127.50 0.00
202970066 "ЧИЛИ ОНЛАЙН" ООД 1 453 900.00 0.00
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 58 293.02 56 122.78
832075353 "Юроспийд" ООД 1 134 722.48 38 453.75
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД 1 138 346.80 20 654.19
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД 1 235 743.96 183 622.14
200687817 “Буллтек" ООД 3 2 958 362.50 0.00
201750131 “ИНЖСТРОЙ- 2003” ЕООД 1 162 229.48 0.00
127557722 “Линеа Пак” ООД 2 792 596.52 269 339.16
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД 1 121 142.37 96 837.77
203094525 “Супердок“ ООД 1 50 475.12 25 214.81
202609809 “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД 1 394 950.00 0.00
131569082 “Шанс -75-80” ООД 1 46 514.88 0.00
123654647 ”БАЛКАНПАК” ООД 3 4 703 391.00 992 707.07
115838010 „АГИ - 1" ООД 1 561 773.06 336 892.02
202978981 „Айс – Оупън” ЕООД 1 96 757.92 19 351.58
126048117 „Анита” ЕООД 1 215 350.00 25 140.80
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД 3 988 817.11 609 602.10
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 1 71 589.18 57 271.34
116560119 „Валли-10“ ЕООД 2 377 658.05 366 607.11
203586481 „Витал Концепт“ ООД 1 111 305.20 89 044.16
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД 1 199 161.00 37 566.82
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД 1 279 740.20 279 568.88
123634192 „ИТС-ИВОНА” ЕООД 1 821 500.00 574 700.00
Страница (10/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).