English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 11 773 852.17 6 143 989.10
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 98 097 453.68 81 154 881.43
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 8 642 203.40 5 228 531.77
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 6 44 035 855.34 0.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 358 696.04 971 227.78
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 628 358 520.30 190 004 791.00
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2 449 887.87 354 490.55
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 5 743 956.17 2 658 303.95
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 6 418 019.23 3 265 614.86
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 12 344 250.15 0.00
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" 1 10 422 076.10 5 589 215.36
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 10 967 377.71 4 656 180.28
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 861 741.31 354 834.66
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 12 999 821.96 10 991 338.79
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 16 749 998.33 12 595 419.42
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 9 356 896.17 4 940 202.87
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 9 598 845.85 5 138 554.61
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 7 609 754.96 4 177 084.92
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 24 258 156.30 9 988 652.59
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 8 128 484 872.46 0.00
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 10 664 499.66 4 433 448.58
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" 1 12 286 466.08 6 223 701.10
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА" 1 4 358 728.69 4 071 855.69
200970861 АГЕНЦИЯ ДОГРАМИ И ФАСАДИ ЕООД 1 612 093.50 0.00
121015056 Агенция за социално подпомагане 1 55 221 554.04 53 018 433.54
Страница (10/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).