English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204636154 "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД 1 305 120.00 213 584.00
204541642 "СРЕДЕЦМИЛК" ООД 1 782 320.00 0.00
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД 2 431 265.80 379 046.46
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД 2 389 475.09 336 298.66
200648216 "СТОМИ - 99" ООД 1 390 725.88 371 958.40
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД 1 387 857.34 362 732.62
204242316 "СТОМПЕР" ЕООД 1 199 957.52 39 991.50
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД 1 43 890.00 0.00
200149398 "Стоянови Груп" ООД 2 2 413 340.40 0.00
203757480 "Суит Инвест" ЕООД 1 50 160.00 0.00
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД 3 318 181.49 190 025.44
822120615 "Телекабел" АД 3 2 196 355.90 1 168 315.85
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 1 316 605.00 251 834.28
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД 1 377 405.20 344 237.09
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД 1 150 579.40 50 628.96
204273030 "ТИАРА 2016" ЕООД 1 97 434.39 19 486.88
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 1 242 221.00 157 081.68
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД 1 194 858.20 187 562.33
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД 1 185 045.00 162 363.89
831038583 "Транссигнал" ЕООД 1 253 932.10 247 106.16
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД 2 2 197 475.64 727 980.75
201521257 "ФИТИБО" ООД 1 82 900.00 80 766.15
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД 1 376 500.00 0.00
205100024 "Фиш Фактори" EООД 1 1 695 493.47 0.00
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" 1 91 580.00 90 263.34
Страница (10/172):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.