English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 2 3 390 503.24 997 141.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 102 616.78 98 258.58
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД 3 795 840.50 199 509.22
116011316 "МАТ" ООД 2 1 693 041.49 1 023 831.00
204846512 "МАУЛБИЪР СОФТУЕР" ЕООД 1 246 349.00 0.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 3 7 377 214.00 1 136 393.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 257 130.00 216 510.35
104030376 "Мегапорт" ЕООД 2 4 631 305.00 2 246 870.11
201527922 "Медия Плей" ЕООД 1 63 063.76 60 687.51
201921290 "Мелита Ауто" ООД 1 95 156.22 95 155.55
200758424 "МЕП ГРУП" ООД 1 83 380.08 67 691.53
177147633 "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ" Сдружение 1 48 568.00 0.00
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД 1 98 500.00 98 300.00
160071437 "МИБО" ЕООД 1 313 736.00 254 002.49
201780345 "МИБУ 17" ЕООД 1 731 500.00 499 614.50
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД 1 264 283.64 76 676.53
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 1 247 503.92 245 765.95
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД 1 246 555.62 167 245.19
114613822 "МОВЕН" ЕООД 3 371 010.60 314 994.57
108073033 "МОДАК" ООД 2 181 170.00 161 976.02
205263726 "Моку пръдакшън" ООД 1 186 769.18 0.00
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД 1 1 311 727.58 184 424.10
204806425 "Мопик" ЕООД 1 238 356.02 0.00
205264753 "МОСТ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД 1 247 087.00 0.00
204051332 "Мусала Иновации" ООД 1 433 608.25 0.00
Страница (10/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.