English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов 1 459 746.72 0.00
108006497 "КРУМИЦА" АД 1 84 260.00 0.00
205240414 "Културни пространства" ЕООД 1 248 582.00 0.00
204818790 "Ла БеЛла Мадлен" ООД 1 249 976.77 0.00
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД 1 383 220.00 382 964.43
115804937 "ЛАКИ 131" ООД 2 2 091 500.00 1 473 362.80
117620843 "ЛГРП" ЕООД 4 2 505 629.76 1 266 879.14
204837520 "Ледком - 17" ООД 1 241 789.05 0.00
205142962 "ЛЕТА СТИЛ" ЕООД 1 233 683.36 0.00
205306992 "ЛИЛИНД" ЕООД 1 249 513.68 0.00
205257610 "ЛингоЕйВи" ООД 1 249 887.42 0.00
121199357 "Л-КЛАС" ООД 1 55 847.00 50 121.01
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД 1 141 249.78 141 071.74
160082145 "Мадара 07" ООД 1 127 859.40 127 424.67
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД 1 362 364.52 356 011.19
204798786 "МАЛПЕТ-217" ЕООД 1 249 900.00 0.00
204805793 "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД 1 241 216.00 0.00
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД 1 294 937.50 0.00
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 2 3 390 503.24 1 509 052.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 102 616.78 98 258.58
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД 3 795 840.50 199 509.22
116011316 "МАТ" ООД 2 1 693 041.49 1 023 831.00
204846512 "МАУЛБИЪР СОФТУЕР" ЕООД 1 246 349.00 0.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 3 7 377 214.00 1 136 393.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 257 130.00 216 510.35
Страница (10/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.