English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200351243 „ХАРДТЕХ“ ООД 1 470 050.00 522 988.94
200351243 „ХАРДТЕХ“ ООД 1 157 675.00 181 720.00
126529015 «МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО" АД 1 109 376.77 0.00
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" 1 281 943.67 219 431.79
201825986 912 ООД 1 332 010.00 389 550.00
124030145 EТ "КАЛЕВ-48 - ИВАН КАЛЕВ" 1 200 328.00 124 578.57
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 721 612.60 431 500.00
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД 1 667 393.65 784 800.00
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД 1 849 242.33 981 196.19
200342251 А ПЛЮС ФИЛМС ЕООД 1 346 720.17 407 734.45
202705819 А ПРИНТ ПАК АД 1 283 276.80 66 650.00
114046891 А С И ООД 1 67 066.70 76 634.91
124641371 А Я ООД 1 224 957.01 0.00
121099481 А+Т 96 ЕООД 1 211 585.40 236 477.80
836014515 АБ АД 1 2 117 534.45 0.00
200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 1 54 782.84 12 890.08
202562584 АБАВ ЕООД 1 142 266.76 155 535.65
200490168 АБАТИ АД 1 589 050.00 676 550.00
202323417 АБЕЛА ТУР ЕООД 1 69 547.00 65 456.00
131566638 АБРИТЕС ООД 1 637 245.00 749 700.00
202678749 АВ БИЛД ЕООД 1 332 231.00 0.00
130009433 АВА-М ООД 1 324 215.50 0.00
105574893 АВАНГАРД ООД 1 323 680.00 188 650.00
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 197 875.01 113 579.80
124611549 АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД 1 49 915.38 50 957.45
Страница (10/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).