English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
111585937 СЕВЕРО ООД 1 199 720.08 153 646.71
201769587 СЕВЪН СЕНС АЙДИАС ЕООД 1 78 100.00 72 156.43
202111948 СЕКЮРИТИ ГРУП 555 ЕООД 2 141 883.93 137 789.40
127612720 СЕЛАНА ЕООД 1 87 141.60 70 433.66
106585953 СЕЛЕБРА ЕООД 2 1 475 806.85 932 861.79
202100695 СЕЛЕБРА ТЕКСТИЛ ЕООД 1 368 000.00 257 600.00
131312860 СЕЛЕКТ МЮЗИК МЕДИЯ ООД 1 116 703.96 109 775.85
130997265 СЕЛЕНА 52 ЕООД 1 389 836.80 263 207.14
200601444 СЕЛИН 09 ЕООД 1 24 185.80 24 185.80
115893423 СЕЛМАТИК ЕООД 1 63 099.23 58 151.90
115567655 СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ - гр. САДОВО 1 102 071.02 73 132.32
202124810 СЕЛТИС ООД 1 135 900.00 93 660.00
202790805 СЕМАНТИК ИНТЕРАКТИВ ООД 2 1 147 184.00 486 540.00
106527747 СЕМКОВ-2001 ЕООД 2 630 499.02 508 212.74
121837062 СЕМО ООД 1 256 400.00 249 827.24
Семо Петев Семков 1 48 895.00 24 447.50
116561210 СЕМПЕ 2 ООД 1 391 040.43 380 458.50
201244625 СЕМПЕР ФОРТИС ООД 1 650 434.48 0.00
203476896 СЕМПЕР ФОРТИС ПУБЛИЧЕН СЕКТОР ЕООД 1 402 468.00 357 861.76
Семра Рамаданова Чобанова-Акиф 1 48 895.00 0.00
204038922 СЕНЗИТ ООД 1 425 560.00 360 163.54
202357145 СЕНТРА ООД 2 1 564 705.90 774 428.17
160137403 СЕНЬОРА ООД 2 527 810.12 57 010.12
Серап Ергин Шефкет 1 48 895.00 0.00
106606657 СЕРПИО ООД 1 790 000.00 553 000.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.