English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
040866154 СТРОИТЕЛНА КЪЩА ДИАМАНТ ООД 1 98 175.56 0.00
147086217 СТРОЙ - СПИЙД ООД 1 494 694.90 0.00
201816535 СТРОЙ БГ - 2012 ЕООД 1 11 165.44 0.00
131037019 СТРОЙ И СНАБ ЕООД 1 328 801.93 0.00
202815009 СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН ЕАД 1 1 242 860.82 0.00
116042078 СТРОЙМОНТАЖ ЕАД 1 637 262.98 479 586.96
203534189 Стройпром ЕООД 1 69 700.00 16 400.00
201709960 СТРОЙТРАНС 2011 ЕООД 1 266 039.35 182 164.70
130973225 СТРОНГ-ЕС ЕООД 1 331 502.19 276 943.01
203034579 СТРУГА 21 ООД 1 163 197.21 0.00
107536215 СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД 1 196 350.00 228 825.10
107552194 СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД 1 468 268.07 0.00
107552194 СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД 1 849 813.00 999 779.31
121477098 СТС СОФТУЕР АД 1 62 844.90 0.00
115116894 СТТ-ИМПЕКС ЕООД 1 72 031.16 67 794.04
201748415 СТУДЕНТСКА МРЕЖА ЕООД 1 331 500.08 388 726.10
175377913 СТУДИО ЛАЙМ ЕООД 1 332 010.00 0.00
160058799 СТУДИО ЛИМОН ЕООД 1 53 839.00 50 672.00
160058799 СТУДИО ЛИМОН ЕООД 1 98 174.99 115 500.00
202621090 СТУДИО Х ДИГИТАЛ ЕООД 1 165 737.25 0.00
202621090 СТУДИО Х ДИГИТАЛ ЕООД 1 166 730.05 39 000.00
000922786 СУ "Черноризец Храбър" 1 159 111.50 84 880.89
121041923 СуиКо ЕООД 1 244 717.27 115 161.00
833030546 СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД 1 849 596.65 999 465.60
202511159 Суперконсулт ООД 1 43 119.65 30 380.81

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).