English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД 1 203 740.00 40 748.00
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 116 000.00 0.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 1 4 847 225.00 0.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 1 318 185.84 0.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 224 748.00 0.00
123052306 ШИПКА ГРУП АД 1 118 783.73 92 922.05
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 689 178.80 0.00
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 51 916.40 41 533.12
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 111 952.00 0.00
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 118 805.00 0.00
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 801 890.30 111 595.40
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 2 322 315.50 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 389 841.57 133 898.53
120063258 ЮГСТРОЙ ООД 1 181 192.40 123 576.65
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД 1 214 684.40 0.00
123733817 ЮМТ ЕООД 1 1 574 492.00 0.00
123733817 ЮМТ ЕООД 1 1 071 240.00 747 250.00
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД 1 163 347.93 0.00
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 1 64 481.00 45 449.49
104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД 1 326 001.06 0.00
130533304 ЮНИ-М 01 ООД 1 1 019 600.00 610 200.00
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД 1 1 753 683.00 0.00
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД 1 1 068 750.00 747 250.00
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД 2 369 399.95 0.00
825203984 ЮРИЙ ГАГАРИН АД 1 5 488 988.95 0.00
Страница (184/185):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).