English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175068500 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ АРЕНА" 1 386 607.07 77 321.41
176429525 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЕВРОПУЛ" 1 86 248.28 36 931.86
175481431 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ОДЕСОС 2008" 1 190 178.76 148 362.42
175981664 Сдружение "Съюз за България" 2 373 331.00 133 311.14
126104039 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" 1 88 840.80 37 681.20
115175608 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА НЕЗАВИСИМО ТВОРЧЕСКО ОБЩУВАНЕ" 1 36 450.00 0.00
175284829 СДРУЖЕНИЕ "ТИШИНА" 1 199 206.49 157 482.97
101034063 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" 1 58 850.00 24 977.56
000194046 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА" 1 55 504.13 47 993.61
108520160 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ХРИСТО БОТЕВ" 1 214 699.00 186 325.97
176323530 Сдружение "Федерация на социалните сдружения в България" 1 113 680.46 76 343.87
103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 2 473 554.36 338 788.96
175104051 СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ" 1 199 560.84 199 335.82
176730394 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"" 1 149 691.30 102 891.76
176268233 Сдружение "Футболен клуб ВИА" 1 125 792.70 67 661.41
176554398 СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ТАНГ РА" 2 348 400.00 149 365.30
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1 80 504.03 77 376.55
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 2 294 822.08 191 526.56
176946698 Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" 2 157 609.30 67 538.47
175372371 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО" 1 64 652.00 0.00
131386056 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗИ" 1 89 889.70 31 820.97
000713046 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА" 2 438 109.91 197 627.01
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" 1 194 419.36 193 644.40
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" 2 516 550.96 494 159.83
103301223 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЕКОЛОГИЯ 21" 2 582 082.00 395 561.82

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.