English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1 124 547.72 0.00
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД 1 210 375.00 247 500.00
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД 1 290 155.41 0.00
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД 1 17 914.07 0.00
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 1 304 918.60 71 745.55
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД 1 849 919.58 999 899.94
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД 1 173 179.00 40 748.00
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 98 600.00 0.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 1 2 060 070.63 0.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 679 351.03 0.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 133 725.06 0.00
123052306 ШИПКА ГРУП АД 1 100 966.17 92 922.05
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 287 706.24 0.00
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 44 128.95 41 533.12
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 95 159.20 0.00
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 1 112 864.75 0.00
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД 1 477 124.72 111 595.40
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 986 984.08 0.00
130969522 Ю БИ АР ЕООД 1 331 365.33 133 898.53
120063258 ЮГСТРОЙ ООД 1 154 013.54 144 953.92
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД 1 123 747.12 0.00
123733817 ЮМТ ЕООД 1 637 387.80 747 250.00
123733817 ЮМТ ЕООД 1 849 965.89 0.00
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД 1 155 180.53 0.00
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 1 54 808.85 45 449.49
Страница (188/189):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).