English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200142197 "ИНСИС" ООД 1 120 762.39 0.00
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 116 077.61 0.00
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 428 913.51 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 133 118.45 0.00
115005545 "Калцит" АД 1 849 440.70 999 311.75
115005545 "Калцит" АД 1 238 034.85 0.00
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 102 320.31 82 315.47
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 49 929.00 0.00
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 319 379.92 300 592.86
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 295 060.50 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 136 766.22 0.00
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД 1 151 266.85 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 264 278.63 229 312.35
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД 1 236 155.50 277 830.00
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД 1 325 737.00 76 644.00
115804937 "ЛАКИ 131" ООД 1 637 459.20 749 952.00
121199357 "Л-КЛАС" ООД 1 42 722.96 0.00
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД 1 120 062.32 112 999.82
160082145 "Мадара 07" ООД 1 108 680.49 74 886.52
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД 1 308 009.84 227 724.25
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД 1 250 696.88 0.00
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 1 848 896.65 997 141.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 87 224.26 63 789.09
116011316 "МАТ" ООД 1 72 228.75 0.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 1 847 160.87 996 653.88
Страница (5/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).