English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
103785393 "Мармодом" ООД 1 87 224.26 63 789.09
116011316 "МАТ" ООД 1 72 228.75 0.00
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 1 847 160.87 996 653.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 218 560.52 51 426.00
104030376 "Мегапорт" ЕООД 2 2 011 324.40 0.00
201527922 "Медия Плей" ЕООД 1 53 604.20 50 451.01
201921290 "Мелита Ауто" ООД 1 80 882.78 61 716.64
200758424 "МЕП ГРУП" ООД 1 70 873.06 16 676.02
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД 1 83 725.00 19 850.00
160071437 "МИБО" ЕООД 1 266 675.60 250 988.80
201780345 "МИБУ 17" ЕООД 1 424 672.33 499 614.50
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 1 210 378.33 124 017.03
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД 1 167 657.81 39 448.90
108073033 "МОДАК" ООД 1 120 054.00 128 237.56
204051332 "Мусала Иновации" ООД 1 331 710.31 0.00
203178387 "Нестос фешън" ЕООД 1 147 663.12 34 700.00
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД 1 56 008.29 13 178.42
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД 1 69 643.08 52 166.87
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД 1 319 218.17 0.00
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 62 689.60 58 965.39
114005357 "Пелтина" ЕООД 1 196 872.50 229 082.42
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД 1 254 819.41 59 957.50
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 1 86 625.82 0.00
115353345 "Полигруп" ООД 1 848 130.00 997 473.30
200490195 "Прециз - СК" ООД 1 354 620.00 368 941.74
Страница (5/190):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).