English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
104585972 "ВИКТОРИ-2000" ЕООД 4 4 479 405.00 2 155 010.00
813151227 "Вилмар Контрол" ООД 1 162 500.37 132 099.08
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД 1 154 370.97 143 799.15
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД 1 173 689.00 163 103.60
107031266 "ВИП" ООД 1 387 103.00 380 768.00
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД 1 99 988.00 56 399.18
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 113 061.35
203708095 "Воденичаров и син" ООД 1 57 200.00 0.00
827184123 "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД 1 131 783 167.65 0.00
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян 1 91 315 975.97 682 361.06
205228981 "Войводи 2018" ООД 1 977 900.00 0.00
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 265 852.47
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 171 819.34 171 013.85
102843032 "Врънгови" ООД 1 505 316.89 352 849.00
204830038 "Върджин Аналист" ЕООД 1 249 999.00 0.00
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД 1 283 212.38 170 894.18
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД 1 54 800.00 27 400.00
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД 1 119 020.00 119 020.00
205263142 "Гама Органика" ООД 1 248 410.00 0.00
205274509 "ГВЕНДУЛИН ФИЛМС" ООД 1 249 840.00 0.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 135 354.00 132 134.72
175118960 "ГЕТИ" ЕООД 1 30 524.54 30 052.91
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 82 134.40 63 969.88
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 352 352.00 0.00
205314505 "ГЛОБАЛ ИНОВАТИВ 2018" ЕООД 1 249 980.00 0.00
Страница (5/179):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.