English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201780345 "МИБУ 17" ЕООД 1 731 500.00 499 614.50
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 1 247 503.92 49 500.00
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД 1 246 555.62 39 448.90
108073033 "МОДАК" ООД 1 141 240.00 128 237.56
203178387 "Нестос фешън" ЕООД 1 173 721.32 34 700.00
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД 1 65 892.11 13 178.42
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД 1 81 933.03 16 386.00
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД 1 375 550.80 0.00
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 73 752.48 14 750.49
114005357 "Пелтина" ЕООД 1 231 614.70 46 000.00
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД 1 299 787.54 59 957.50
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 1 101 912.73 0.00
115353345 "Полигруп" ООД 1 1 663 000.00 997 473.30
200490195 "Прециз - СК" ООД 1 596 000.00 368 941.74
175033894 "Приорити" ООД 1 74 489.16 48 805.26
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД 1 335 011.56 177 332.83
202002735 "Проекто Консулт" ЕООД 1 380 707.63 96 391.52
201515973 "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД 1 121 290.08 0.00
107052627 "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 1 240 404.00 0.00
201517223 "РЕМАРТ 85" ЕООД 1 234 293.60 46 858.72
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД 1 163 623.49 32 700.00
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД 1 69 018.78 13 803.76
127070091 "Ринг" ООД 1 188 160.64 135 079.35
106594920 "РИНО СИСТЕМС" ООД 1 307 069.32 201 829.92
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД 1 98 855.00 19 771.00
Страница (5/165):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).