English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 4 4 287 014.65 68 680.86
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД 1 245 256.48 49 051.30
112030073 "Елмет" ЕООД 2 776 066.97 0.00
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 173 220.07 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 199 954.00 39 990.80
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 650 000.00 455 000.00
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД 1 643 590.72 0.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 100 886.52 88 065.82
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД 1 100 292.80 93 203.09
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД 1 138 426.96 27 685.39
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 792 000.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 100 367.92 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 186 548.00 168 656.92
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД 1 308 580.80 0.00
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 80 173.30 74 751.23
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 97 528.00 48 764.00
101655433 "ИНОВА БМ" ООД 1 227 665.40 0.00
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 45 465.27
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 132 303.17
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
115005545 "Калцит" АД 2 1 973 841.00 1 273 761.52
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 108 411.07
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД 1 58 740.00 0.00
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД 1 150 777.00 0.00
Страница (5/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).