English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД 1 1 193 400.00 666 177.00
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД 1 215 585.44 190 613.41
201566672 ЦУЛЯ ЕООД 2 232 524.40 208 268.57
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД 3 2 657 454.64 337 400.00
202782445 ЧДГ ПАТЕТА ЕООД 1 144 064.00 98 779.89
131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД 1 163 377.50 0.00
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1 183 158.40 0.00
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД 2 1 261 576.22 353 417.80
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД 1 35 764.14 35 764.14
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 1 358 727.76 243 084.29
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД 1 1 669 291.12 999 899.94
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД 2 263 140.00 188 094.07
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД 1 116 000.00 115 794.00
812198633 ЧИСТОТА ЕООД 1 23 650.00 0.00
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД 2 4 873 625.00 0.00
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД 1 1 318 185.84 551 466.00
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД 1 224 748.00 0.00
201547024 ШАВАРНА БИОПАРК ООД 1 641 525.80 0.00
203749341 Шелтърс България ЕООД 1 99 725.42 0.00
123052306 ШИПКА ГРУП АД 1 118 783.73 113 695.76
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 689 178.80 0.00
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД 1 82 500.00 0.00
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД 1 51 916.40 51 916.40
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД 1 111 952.00 0.00
831657540 ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД 1 273 020.00 0.00
Страница (158/160):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).