English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 80 173.30 63 388.76
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 97 773.50 0.00
200142197 "ИНСИС" ООД 1 127 118.30 0.00
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД 1 136 561.88 0.00
117620590 "Йорг 2915" ООД 1 841 006.91 504 604.14
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД 1 156 609.95 0.00
115005545 "Калцит" АД 1 280 041.00 0.00
115005545 "Калцит" АД 1 1 693 800.00 999 311.75
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД 1 120 376.84 52 174.53
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД 1 375 741.08 193 529.82
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД 1 495 900.00 345 625.00
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД 1 201 126.80 0.00
200208494 "Креативити" ЕООД 1 310 916.04 229 312.35
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД 1 396 900.00 277 830.00
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД 1 383 220.00 76 644.00
115804937 "ЛАКИ 131" ООД 1 1 071 360.00 749 952.00
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД 1 141 249.78 100 426.95
160082145 "Мадара 07" ЕООД 1 127 859.40 74 886.52
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД 1 362 364.52 227 724.25
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД 1 1 664 503.24 997 141.20
103785393 "Мармодом" ООД 1 102 616.78 63 789.09
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД 1 2 774 641.00 996 653.88
130105570 "МЕГАДОМ"ООД 1 257 130.00 51 426.00
104030376 "Мегапорт" ЕООД 1 168 705.00 0.00
201527922 "Медия Плей" ЕООД 1 63 063.76 50 451.01
Страница (4/175):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).