English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 113 061.35
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 221 706.77
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 171 819.34 171 013.85
102843032 "Врънгови" ООД 1 505 316.89 352 849.00
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД 1 283 212.38 56 642.48
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД 1 54 800.00 0.00
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД 1 119 020.00 23 804.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 135 354.00 27 070.80
175118960 "ГЕТИ" ЕООД 1 30 524.54 0.00
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 82 134.40 0.00
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 352 352.00 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 257 767.42
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 1 134 400.00 0.00
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 324 878.30
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 37 265.40
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 95 200.00
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 216 686.13 205 851.82
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД 1 274 058.00 43 849.28
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 4 3 916 972.50 2 425 419.77
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД 1 200 164.44 196 169.52
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 257 288.98
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД 1 46 750.00 0.00
130181148 "ДОМКО" ООД 1 20 020.00 0.00
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 127 165.00 78 851.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 268 120.01
Страница (4/163):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).