English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД 1 119 020.00 0.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 135 354.00 27 070.80
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 82 134.40 0.00
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 352 352.00 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 257 767.42
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 1 134 400.00 0.00
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 261 172.13
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 37 265.40
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 93 695.63
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 216 686.13 43 337.23
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 4 3 916 972.50 2 298 284.57
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД 1 200 164.44 160 131.55
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 257 288.98
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД 1 46 750.00 0.00
130181148 "ДОМКО" ООД 1 20 020.00 0.00
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 127 165.00 50 866.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 356 410.00 268 120.01
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 141 451.00 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 199 500.00 39 900.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 214 074.00 42 814.80
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 4 4 287 014.65 68 680.86
112030073 "Елмет" ЕООД 2 776 066.97 0.00
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 173 220.07 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 199 954.00 39 990.80
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 650 000.00 455 000.00
Страница (4/153):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).