English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 177 010.65 37 265.40
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 101 150.00 78 829.84
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 184 183.21 43 337.23
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 1 471 750.00 550 119.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД 1 170 139.75 160 131.55
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 219 001.05 195 080.28
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД 1 39 737.50 0.00
130181148 "ДОМКО" ООД 1 17 017.00 0.00
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД 1 108 090.25 50 866.00
827182859 "ДУНАВ" АД 1 327 505.15 268 120.01
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) 1 120 233.34 28 290.00
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД 1 189 525.00 39 900.00
131425114 "ЕКСА" АД 1 181 962.90 42 814.80
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 2 1 389 217.27 0.00
112030073 "Елмет" ЕООД 2 291 025.14 0.00
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1 147 237.06 0.00
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД 1 189 956.30 39 990.80
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД 1 386 750.00 455 000.00
201381823 "Живот без болка" ЕООД 1 85 753.55 88 065.82
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД 1 85 248.88 55 149.11
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД 1 403 920.00 470 337.50
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 85 312.74 100 365.73
101749128 "Зенит-357" ЕООД 1 158 565.80 168 656.92
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД 1 68 147.31 74 751.23
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД 1 36 665.06 0.00
Страница (4/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).