English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
200782667 ХОЙ И ЮСТ ООД 1 125 274.80 125 274.80
130531417 ХОЛДИНГ КИМКООП ООД 2 1 230 016.12 881 198.11
200548590 ХОЛИДЕЙИНВЕСТ 2009 ООД 1 344 455.40 336 379.40
201050912 ХОЛЛИ 1 ЕООД 1 223 321.00 0.00
816089656 Холсим България АД 1 240 666.67 161 917.10
831651159 ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД 1 87 830.00 67 751.36
825255714 ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ АД 1 94 400.00 59 049.66
175011353 ХОРАЙЗЪНС БЪЛГАРИЯ ООД 1 83 848.28 58 130.88
200074322 ХОСВИТАЛ АД 2 683 019.84 544 309.60
200955927 ХОСПИС ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА-ВАРНА ЕООД 1 212 871.00 209 434.72
817044361 ХОТАЛИЧ ООД 1 244 200.00 236 058.48
201344433 ХОТЕЛ КОСМОПОЛИТАН АД 1 212 795.00 0.00
202697964 ХОТЕЛ ЛИЛИЯ ООД 1 307 570.00 285 114.00
123658318 ХОУС МЕЙДИНГ ООД 2 1 710 975.00 1 257 018.89
833066866 ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД 2 4 317 113.83 876 890.63
121650746 ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД 1 84 315.00 16 863.00
122056554 ХРИСТИНА - ХРИСТИНА ГАНДЖУЛОВА ЕТ 1 104 694.70 38 451.34
828049769 ХРОМ АД 2 1 864 400.00 1 167 045.10
204867684 ХРОМАТИК СОФТУЕР ООД 1 206 380.03 0.00
200655207 ХРОНОВСКИ БГ ЕООД 1 485 713.00 344 635.76
200889587 ХРЪТКИТЕ ЕООД 1 430 000.00 387 000.00
202982848 Хуго.бг ЕООД 1 239 998.00 47 999.60
204907253 ХШ АРХИТЕКТИ ООД 1 250 000.00 0.00
115259725 ХЪС ООД 1 4 883 100.00 1 493 270.00
203696045 ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД 1 323 597.89 119 267.71
Страница (180/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.