English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204060153 СПОРТ ТУР ООД 1 332 124.75 0.00
200818004 СПОРТАЛ.БГ АД 1 422 987.63 444 736.12
200818004 СПОРТАЛ.БГ АД 1 785 277.60 888 128.70
201608616 СПОРТС МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1 332 350.00 269 286.24
175762670 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1 205 478.75 155 760.11
000183152 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 1 275 116.07 207 495.80
000892784 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Проф. Д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1 353 590.90 153 618.64
000459562 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - гр. ПЛОВДИВ 1 98 017.32 91 688.89
000898189 Средно училище "Доктор Петър Берон" 1 296 888.77 0.00
000921816 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "САВА ДОБРОПЛОДНИ" 1 192 782.55 162 192.29
000760188 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1 170 253.11 116 797.41
000403193 Средно училище „Крум Попов“ 1 201 246.10 84 894.16
000258404 Средно училище „Петко Рачов Славейков“ - гр. Кърджали 1 717 294.96 675 101.14
130661001 СРЪЧКО СЕРВИЗ ЕООД 1 49 177.60 33 085.77
130565580 СС 2001 АД 1 53 669.00 0.00
201369276 СС ФИШ - МОНТАНА ООД 1 382 389.94 0.00
040611387 СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД 1 237 211.59 111 628.98
040611387 СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД 1 92 153.74 94 155.14
040611387 СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД 1 850 000.00 1 000 000.00
040611387 СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД 1 270 300.00 0.00
101675471 СТАД ООД 1 637 499.95 749 999.94
101675471 СТАД ООД 1 197 797.56 201 389.30
202724278 СТАЛКО ООД 1 80 863.90 0.00
130322346 СТАМ ЛТД ООД 1 101 328.50 32 130.00
202313070 СТАМАТ ПОПОВ - МАТЬО ЕООД 1 125 704.23 29 577.46

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).