English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД 1 185 998.18 0.00
131385698 БАРТЕР ЕООД 1 2 067 004.51 0.00
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 227 162.67 101 651.83
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 1 9 408 138.30 5 709 961.94
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 1 1 531 020.00 56 046.21
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 1 1 104 524.63 353 268.19
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД 1 287 173.14 0.00
127029365 ВИАС ЕООД 1 323 082.85 0.00
826043842 ЗАВЕТ АД 1 189 368.01 0.00
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 325 772.16 0.00
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД 1 800 791.91 0.00
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 1 298 586.57 0.00
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД 1 835 521.59 0.00
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД 1 113 462.17 0.00
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД 1 199 955.02 0.00
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 1 424 371.00 278 295.22
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 3 12 881 666.19 0.00
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД 1 295 670.70 0.00
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД 1 210 348.65 0.00
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД 1 142 147.13 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 50 685.57 11 926.02
114657911 "Автостил" ЕООД 1 28 026.63 0.00
103598447 "Агенда" ООД 1 251 192.17 168 446.45
115838010 "АГИ - 1" ООД 1 536 043.14 0.00
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 65 376.86 36 618.63
Страница (1/205):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).