English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД 1 312 602.00 0.00
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 267 250.20 59 787.88
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 4 10 176 622.38 0.00
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 1 1 299 582.47 0.00
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 1 492 769.02 0.00
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 1 499 260.00 127 120.31
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 1 5 948 844.51 0.00
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД 1 247 469.00 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 59 630.08 11 926.02
103598447 "Агенда" ООД 1 273 361.81 54 672.36
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 76 913.95 36 618.63
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 141 667.00 120 562.13
836147896 "АКВА - 3" ООД 1 274 758.00 0.00
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 2 2 097 757.00 0.00
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 51 983.11
202201274 "Алгае Фарм" АД 1 1 980 609.22 0.00
126723632 "АЛИАНА" ООД 1 280 789.20 0.00
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 54 209.26 34 815.68
117508709 "Арев Премиер" ООД 1 229 883.00 0.00
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 1 1 196 640.00 717 984.00
204365895 "Балджи 90" ЕООД 1 221 760.00 0.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 841 951.92 419 560.86
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 1 240 909.00 96 363.60
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 1 164 030.00 90 239.96
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 331 799.18 196 381.71
Страница (1/155):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).