English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 267 250.20 53 450.00
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 1 499 260.00 99 852.00
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 1 5 948 844.51 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 59 630.08 11 926.02
103598447 "Агенда" ООД 1 273 361.81 54 672.36
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 76 913.95 15 382.79
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 141 667.00 56 666.00
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД 1 67 033.12 13 406.62
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 1 54 209.26 10 841.85
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД 1 1 196 640.00 0.00
111005252 "БАЛКАН" АД 1 841 951.92 0.00
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 1 164 030.00 32 806.00
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД 1 331 799.18 53 087.86
200511057 "БОГОЯ-М" ООД 1 336 180.36 67 236.07
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 1 045 500.00 365 924.99
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 56 115.58
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 60 000.00
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 171 819.34 34 363.87
102843032 "Врънгови" ООД 1 505 316.89 245 938.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 55 506.26
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 65 293.00
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 23 800.00
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 1 925 000.00 550 119.00
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" ООД 1 200 164.44 40 032.89
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД 1 257 648.28 51 529.65
Страница (1/105):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).