English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД 1 312 602.00 0.00
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 267 250.20 101 651.83
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 1 11 068 398.00 3 983 210.28
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 2 2 802 240.00 0.00
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 1 1 299 505.92 200 000.00
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД 1 472 383.94 0.00
127029365 ВИАС ЕООД 1 533 316.38 0.00
826043842 ЗАВЕТ АД 1 309 194.14 0.00
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 537 259.10 0.00
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД 1 1 551 130.20 0.00
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 1 492 769.02 0.00
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД 1 1 620 302.63 0.00
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД 1 184 721.30 0.00
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 1 499 260.00 278 295.22
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 3 20 126 873.07 0.00
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД 1 543 072.00 0.00
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД 1 247 469.00 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 59 630.08 11 926.02
103598447 "Агенда" ООД 1 273 361.81 54 672.36
115838010 "АГИ - 1" ООД 1 1 043 065.00 0.00
200013932 "Агила 2000" ЕООД 1 76 913.95 36 618.63
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД 1 141 667.00 120 562.13
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1 199 698.09 0.00
836147896 "АКВА - 3" ООД 1 274 758.00 0.00
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД 2 2 097 757.00 0.00
Страница (1/181):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).