English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД 1 312 602.00 0.00
131385698 БАРТЕР ЕООД 1 4 863 540.00 0.00
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" 1 267 250.20 211 233.13
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 6 23 969 206.30 8 545 671.88
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 10 19 542 555.09 7 378 558.35
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 1 1 299 435.52 487 315.69
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД 1 190 473.36 0.00
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД 1 472 383.94 0.00
127029365 ВИАС ЕООД 1 533 316.38 0.00
826043842 ЗАВЕТ АД 1 309 194.14 54 321.00
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1 537 259.10 0.00
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД 1 1 551 130.20 729 564.00
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД 1 492 769.02 0.00
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД 1 1 620 302.63 691 615.39
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД 1 184 721.30 133 243.39
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД 1 325 216.00 0.00
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 3 6 805 503.91 4 774 510.05
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД 5 23 538 873.04 2 214 777.96
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД 1 543 072.00 347 083.24
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД 1 247 469.00 0.00
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД 1 167 231.90 0.00
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД 1 59 630.08 59 610.04
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД 1 190 990.25 38 198.05
114657911 "Автостил" ЕООД 1 32 972.50 0.00
103598447 "Агенда" ООД 1 273 361.81 154 114.29
Страница (1/159):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).